سامانه اطلاع رساني شماره كارت مرتبط با تسهيلات غير متمركز
مشتري گرامي
شما مي توانيد با اطلاع از شماره كارت مرتبط با تسهيلات غير متمركز، بدون مراجعه به  شعبه اقساط  خود را به روش انتقال كارت به كارت، از طريق خودپرداز  يا اينترنت پرداخت نماييد.

جهت اطلاع از شماره كارت مرتبط با تسهيلات، اطلاعات زير را وارد نماييد:

*پر كردن فيلد هاي ستاره دار الزامي است*
كد ملي:
كد شعبه : * شماره تسهيلات: *
 بازخواني مجدد
كد امنيتي
كد امنيتي: *